Föreläsning Arbetsförmedligen som står inför en stor omorganisation och där frågan var hur påverkar fysisk aktivitet hjärnan hur kan vi implementera det i den dagliga verksamheten, alternativa tankar till begreppet stress och vad är konsekvensen av en tanke.


Små steg, vara konsekvent kan bevisligen få fördelaktiga konsekvenser.


Träna för hjärnan.

IMG_0346.JPG